Proponujemy wiercenia geologiczne pod złoża kruszywa naturalnego jak piaski i żwiry, wiercenia odbywają się wiertnicą geologiczną mechaniczną a głębokość może sięgać nawet do 30m p.p.t.

Prace prowadzone są pod nadzorem uprawnionego geologa.

Pobieramy próbki do analiz gruntu oraz jego przydatności do dalszych inwestycji budowlanych.

Doradzamy, przy kontynuacji inwestycji w żwirownie a jeżeli na działce inwestora występuje odpowiedni materiał przeprowadzamy cały proces administracyjny związany z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz koncesji. Przygotowujemy projekty robót geologicznych oraz dokumentacji złożowych oraz prowadzimy cały proces administracyjny.

Zadzwoń już dziś i skonsultuj swoją inwestycję.