WITAMY PAŃSTWA NA PIERWSZEJ OFICJALNEJ STRONIE KONIŃSKIEGO GEOLOGA

Witamy Państwa na pierwszej oficjalnej stronie konińskiego geologa. Zakres proponowanych przeze mnie usług geologicznych obejmuje szeroki wachlarz badań gruntu. Podłoże gruntowe to podstawa do projektowania fundamentów każdego obiektu kubaturowego, liniowego czy wielkopowierzchniowego. Wykonuje również badanie gruntu dla domków jednorodzinnych. Rozległy zakres usług geologicznych i geotechnicznych obejmuję wiercenie geologiczne zarówno ręczne jak i wiercenie geotechniczne mechaniczne (wiertnica geologiczna na samochodzie terenowym oraz druga na podwoziu gąsienicowym), sondowanie DPL oraz SLVT. W szerszym zakresie proponuję sondowanie CPT oraz CPTu.

W zakresie usług geologicznych proponuję również nadzór geologiczny oraz geotechniczny na budowach. Podczas nadzorów zapewniam odbiór dna wykopów, sondowania niezbędne do zweryfikowania parametrów wbudowanych w nasyp gruntów, analizy nośności gruntu zarówno aparatem VSS jak i płyta dynamiczną.

Szerszy zakres usług geotechnicznych podczas nadzorów jest do omówienia.

ZAKRES USŁUG

GEOLOGIA I GEOTECHNIKA
OBSŁUGA GEOLOGICZNA BUDOWY
USŁUGI LABORATORYJNE
DOMKI JEDNORODZINNE
HYDROGEOLOGIA
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNE

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

Końcowym etapem wszystkich prac geologicznych i proponowanych przeze mnie usług geotechnicznych jest stosowna dokumentacja:

 • Z nadzorów geologicznych oraz geotechnicznych budowy: raport ze stosownym wpisem do dziennika budowy
 • ze wstępnych wierceń oraz rozpoznania podłoża gruntowego (badanie gruntu)
 • opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • gdy nawiercę złożone warunki gruntowo wodne – projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno inżynierska
 • we współpracy ze specjalistami z branży sporządzam również projekt geotechniczny

WYCENA PRACY GEOLOGA

Wyceny robót geologicznych jak i prac geotechnicznych przeprowadzam indywidualnie, a do każdego tematu podchodzę z należytą starannością i zaangażowaniem aby wykonywane przeze mnie badanie gruntu było jak najbardziej przejrzyste, staranne oraz rzetelne. Staram się to wykonywać przy zachowaniu racjonalnych cen proponowanych przeze mnie usług geologicznych.

SPRZĘT GEOLOGICZNY

Do wykonywania prac i robót geologicznych oraz nadzorów geotechnicznych wykorzystuję:

 • Samojezdną wiertnicę geologiczną na podwoziu samochodu terenowego marki ISUZU (wiercenie geologiczne do głębokości nawet 20-25m p.p.t.)
 • Wiertnicę gąsienicową francuskiej marki APAGEO (wiercenie geologiczne w trudnych warunkach terenowych nawet do 20m p.p.t.)
 • Zestaw do wierceń geologicznych ręcznych ( zasięg ok 6m p.p.t.)
 • Sonda lekka (DPL) – zagęszczenia gruntów sypkich
 • Trójosiowy aparat VSS – badanie odkształcenia gruntu oraz modułów osiadań, zagęszczenia gruntu
 • Płyta dynamiczna ZORN – badanie zagęszczenia gruntu w wąskich wykopach, modułu osiadań
 • Ręczne ścinarki obrotowe oraz penetrometry tłoczkowe do badań stanów gruntów w terenie
 • Podstawowe laboratorium geotechniczne do badań pobranych gruntów oraz wód.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

ZADZWOŃ

605 555 749

DBAJ O ŚRODOWISKO
interra-ekologia.pl