Poszukując firmy geologicznej do obsługi geologicznej budowy kierują się Państwo przede wszystkim doświadczeniem, rzetelnością oraz terminowością. Geolog Konin zapewnia wszystkie te aspekty. Sprawdzona firma geologiczna to gwarancja rzetelności i terminowości aby wszystkie prowadzone roboty były zgodne z założeniami projektowymi. Kompleksowa obsługa profesjonalnej firmy geologicznej pozwoli uniknąć komplikacji na każdym etapie prowadzonych robót ziemnych.

Poza doświadczoną kadrą geologów posiadamy własny sprzęt do badań laboratoryjnych gruntu oraz wiertnicę do wierceń geologicznych zarówno ręcznych jak i mechanicznych. Wszystkie prowadzone prace poświadczone są wpisem geologa do dziennika budowy oraz stosownym raportem z odbiorów geologicznych. Prace realizujemy przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu do badań gruntu, posiadając własne zaplecze sprzętowe oraz logistyczne.

Geolog podczas wizyty prowadzi pomiary gruntu oraz poziomów wód gruntowych. sprawdza parametry gruntu względem ich wymagań projektowych. Pobiera próbki gruntu do analiz laboratoryjnych. Firma geologiczna przez cały okres budowy prowadzi monitoring oraz dziennik budowy a także przygotowuje stosowne raporty i i sprawozdania. cała praca geologa na budowie służy doborowi odpowiednich metod fundamentowania oraz koordynowania prac ziemnych.

Zaufaj profesjonalnej firmie geologicznej i zamów badania gruntu już dziś

Dysponujemy między innymi:

 • Sondą dynamiczna lekka (badanie stopnia zagęszczenia gruntu)
 • Sonda dynamiczna ciężka (badanie stopnia zagęszczenia gruntu)
 • Płyta dynamiczna ZORN (badanie zagęszczenia gruntu oraz nośności gruntu m.in. w wąskich wykopach - pozwalan na szybkie oraz bezproblemowe badanie gruntu)
 • Płyta sztywna VSS (badanie nośności podłoża gruntowego oraz podatności na odkształcenia - bardzo precyzyjne badanie pozwalające uzyskać dokładne wyniki osiadań ośrodka gruntowego)
 • Penetrometry tłoczkowe oraz ścinarki obrotowe
 • Świdry ręczne oraz wiertnice mechaniczne

W ramach nadzorów wykonujemy:

 • odbiory wykopów fundamentowych
 • badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną typu DPL
 • badania nośności gruntu metodą VSS oraz płytą dynamiczną
 • sprawdzamy zgodność gruntu oraz jego parametrów z założeniami projektowymi
 • pobieramy próbki do specjalistycznych badań laboratoryjnych
 • sporządzamy raporty oraz protokoły z wykonanych prac